Shop nu onze nieuwste Sieraden

PRIVACYBELEID

Introductie

Privacybeleid van Sieraden4Life. Wij verwerken persoonlijke data verzameld via onze website www.sieraden4life.nl. Persoonlijke data betreft alle data die direct of indirect gebruikt kunnen worden om jou als persoon te identificeren.

We respecteren ieders privacy en leggen hierbij graag uit welke data we gebruiken, hoe we die opslaan, beschermen en verwerken. Er wordt voldaan aan de eisen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke gegevens

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken we persoonlijke gegevens. We kunnen je gegevens op verschillende momenten opslaan, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, onze services gebruikt of wanneer je contact met ons opneemt. We mogen je gegevens verwerken omdat we je toestemming vragen via dit privacybeleid. Door dit beleid te accepteren, zullen je persoonlijke gegevens worden bijgehouden.

Categorieën van persoonlijke gegevens

Als je een bestelling plaatst op onze website zullen we tenminste de onderstaande persoonsgegevens vragen. We zullen deze gegevens registreren en opslaan om je bestelling efficiënt en correct te verwerken.

–        Voor- en achternaam

–        Adresgegevens

–        E-mailadres

–        Producten die je gekocht hebt

Doeleinden van gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken je gegevens voor onder andere de volgende doeleinden:

–        het leveren van de bij ons bestelde producten

–        om te communiceren via email over je bestelling

–        om je te informeren over vernieuwingen en/of wijzigingen van onze producten (nieuwsbrief)

–        om je gedrag op de website te analyseren en waar mogelijk onze website te optimaliseren

–        om te voldoen aan verzoeken en controle door toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties

Tijdens je bezoek aan onze website, kan het zo zijn dat we de volgende datacategorieën verwerken die gekoppeld zijn aan het gebruik van de Website:

–        IP-adres

–        Aantal hits

–        Bezochte webpagina’s

–        Duur van een bezoek aan onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sieraden4life.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Met een maximum van 5 jaren na het invullen van de gegevens via onze website.

Verstrekking van gegevens aan derden

We respecteren de vertrouwelijkheid van je gegevens. We zullen je persoonlijke gegevens daarom nooit aan derden verkopen. We maken je persoonlijke gegevens uitsluitend openbaar aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling of aanvraag, of wanneer we worden verplicht om de informatie beschikbaar te stellen aan een bevoegde rechtbank of autoriteit.

Met de bedrijven die je gegevens voor ons verwerken, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gedeeld met bedrijven die deze nodig hebben voor de verwerking van orders zoals betaaldiensten of creditcardmaatschappij, verzenddiensten en internetbedrijven (webiste beheer).

Cookies

Sieraden4Life gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Facebook “like” knop

Onderaan onze website staat een Facebook ‘’like’’ knop.  Als je deze gebruikt dan kunnen persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt worden door Facebook. Op de verwerking van deze persoonsgegevens is het privacy beleid van Facebook van toepassing. Als je meer informatie over deze knop wilt raden we je aan de website van Facebook te raadplegen.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen dit privacybeleid wijzigen. Om deze reden adviseren we om het privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je bewust bent van eventuele wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sieraden4life.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sieraden4Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Beveiliging persoonsgegevens

Sieraden4Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sieraden4life.nl

Contactinformatie
Sieraden4Life (handelsnaam van Stichting4Life)

Noorddammerlaan 124, 1187 AG Amstelveen, 0297-257404

info@sieraden4life.nl

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 30 juli 2018.

0